De website van Centrum voor Gezondheid De Hoge Hond is online. Hier vindt u informatie over de zorgverleners, het gezondheidscentrum en vestigingsmogelijkheden. De 3e verdieping van het hoofdgebouw aan de Schurenstraat zal ingrijpend worden gerenoveerd en zal ruimte bieden voor nieuwe zorgverleners om zich te vestigen. Ook hierover is informatie op de website te vinden. Voor het maken van afspraken en informatie over de zorgverleners in het gezondheidscentrum verwijzen wij u naar hun eigen websites. Op de website van het gezondheidscentrum De Hoge Hond vindt u wel de links naar de websites van de zorgverleners.